Труднощі перекладу: до Всесвітнього дня перекладача

Відомо, що знання іноземних мов стає на сьогоднішній день одним із важливих критеріїв навчального процесу. Це стосується й Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, в стінах якого не лише вдосконалюють іноземну мову студенти технічних та економічних спеціальностей, але й на випусковій кафедрі філології та перекладу Інституту гуманітарної підготовки та державного управління готують висококваліфікованих перекладачів.

Ми вирішили поцікавитись, як ведеться кафедрі перекладу в технічному виші, з якими труднощами стикається, адже вона належить до молодих структур ІФНТУНГ. Завідувач кафедри, проф. Когут О. В. зазначила, що одразу від свого створення кафедра активно включилася   в наукову роботу. Сьогодні в її складі – висококваліфіковані викладачі з великим досвідом навчання, які мають не тільки глибокі знання з іноземної мови, але  й є виразниками культури країн, мови яких вивчають на кафедрі. Всі вони переконані, що  професія перекладача – це безперервне навчання та відкриття нового.  Щоб домогтися успіху, важливою є постійна робота над собою і вдосконалення себе у професії.

Тим, хто бажає податися у перекладачі, слід добре оволодіти не тільки іноземною, а найперше рідною мовою. Це добре розуміють на кафедрі філології і перекладу і приділяють цьому велику увагу. Професія перекладача – це і знання декількох мов, і вміння встановлювати між ними зв’язок, і велика загальна ерудиція, а для усного перекладача – ще й певні навички ораторського мистецтва. І тут намагаються  всьому вище переліченому навчати.

Про великий авторитет освітніх послуг ІФНТУНГ у галузі перекладу свідчать успішна акредитація спеціальності на рівень бакалавра (2017) та ліцензування діяльності з надання освітньої послуги у сфері вищої освіти (підготовка магістрів, 2016). Сьогодні на денній формі навчання за спеціальністю 035 «Філологія» ліцензований обсяг становить 25 осіб.

Показник формування контингенту студентів за кількістю поданих абітурієнтами заяв, починаючи з 2015 року, становить 12 осіб на місце. Цьогоріч вступники, що не пройшли конкурс, зі сльозами забирали оригінали документів. Тож кафедра філології та перекладу готує ліцензійну справу щодо розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти шляхом збільшення ліцензованого обсягу першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 035 «Філологія» (спеціалізація 035.04 «Германські мови та літератури») з 25 до 50 осіб денної форми навчання. Бажаємо кафедрі реалізувати цю ініціативу, щоб перекладачів, які об’єднують народи і культури, побільшало!

Вітаємо перекладачів – викладачів і студентів з професійним святом! Здоров’я Вам, сил, енергії і постійного професійного удосконалювання!

News category: 
Українська