Обрано новий корпоративний стиль університету

 Інноваційний характер вищої освіти, постійна модернізація освітніх технологій, вимога відповідності європейським стандартам розвитку університетського співтовариства потребує теоретичної та науково-практичної розробки питань брендингу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу як невід’ємної і органічної складової його статутної діяльності, який включає створення корпоративного стилю університету.

Зазначимо, що оригінальний герб університету став для багатьох людей символом високої якості вищої освіти та життєвого успіху наших випускників. За цим гербом ІФНТУНГ знають як ЗВО, який як в кадровій так і в науковій сфері докладає значних зусиль для забезпечення енергетичної незалежності держави. Такий вектор економічного розвитку виник не випадково, адже серед європейських держав саме у нас на початку ХІХ ст. зародилась нафтогазова промисловість, підприємництво, а згодом - дотична до них наука. Ще кілька десятиліть тому ми входили в трійку найбільших у світі видобувників нафтогазової сировини. Власне тому герб університету маркує нас як гідних спадкоємців тієї славної доби, яким в нових історичних реаліях випала честь відродити статус своєї держави, як інноваційно успішної, енергетично незалежної країни.

З метою запровадження положень Комунікаційної стратегії ІФНТУНГ 2018-2020 рр., введеної наказом від 02.05.2018 р. №106, відповідно до протоколу засідання Вченої ради від 23.04.2018 р. була створена фахова комісія, яка розглянула шість пропозицій, розроблених студентами гр. АМм-17-1 кафедри основ архітектури (Аннюк А., Сельчук Н., Мисик Я., Хабайлюк О., Крицко О., Вигодованок В.) під керівництвом в. о. завідувача кафедри Лукомської Г. В. щодо нового корпоративного стилю університету. Останній включає нове виконання логотипу/товарного знаку, гами кольорів, шрифтів, бланків документів, візитних карток, візуальної внутрішньої та зовнішня реклама, інформаційних стендів університету та підрозділів, інформаційних табличок тощо. При цьому діючий герб університету, штандарт, прапор, гімн залишаються чинними. Серед запропонованих робіт, кожна з яких свідчить про високий креативний потенціал наших студентів, комісія рекомендувала для впровадження проект студента Аннюк А., елементи якого ми подаємо для ознайомлення та обговорення.

Після відповідного опрацювання та погодження нова айдентика буде впроваджена відповідними розпорядчими документами з нового навчального 2018/2019 року. Авторів пропозицій та переможців очікує грошова винагорода-премія.

 

 

News category: 
Українська