Конференція трудового колективу: підбито підсумки й окреслено завдання

28 грудня 2018 року в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відбулись останні в цьому році збори трудового колективу. Розпочались вони із приємної несподіванки – з Новорічними та Різдвяними святами яскравим театралізованим дійством та колядами делегатів привітав вертеп, запрошений Центром культури і дозвілля студентів.

Як передбачає регламент, для забезпечення належної роботи конференції були обрані робочі та керівні органи. До складу президії увійшли: ректор, проф. Є. І. Крижанівський, проф. Ф. В. Козак, голова Первинної профспілкової організації, доц. О. В. Білоцький. Головуючим на засіданні обрано проф. Ф. В. Козака.

На розгляд конференції були винесені такі питання порядку денного:

1. Звіт ректора університету, професора Крижанівського Є. І. про виконання контракту з Міністерством освіти і науки України за 2018 р.

2. Звіт ректора університету та голови профспілкового комітету працівників університету про виконання Колективного договору у 2018 р.

3. Затвердження колективного договору на 2019-2021 рр.

4. Різне.

Відповідно до порядку денного конференція розпочалась зі звіту ректора Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу про виконання контракту з Міністерством освіти і науки за період з 01.01.2018 р. по 01.01.2019 р. Оскільки збори трудового колективу проходять напередодні Новорічних і Різдвяних свят, Євстахій Іванович розпочав свій виступ зі щирих привітань: «Наша конференція проходить в час, коли відзначається одне з найвеличніших свят – Різдво Христове. Від душі бажаю кожному з вас міцного здоров’я, любові, миру, гараздів та добробуту! Успіху в навчанні, науці та праці! Нехай прийдешній Новий рік буде для вас щедрим на нові досягнення, професійні перемоги та реалізацію всіх планів»!

Розпочинаючи звіт, ректор Євстахій Крижанівський подякував всім працівникам університету за якісну й ефективну роботу протягом 2018 року, який був складним, зважаючи на започатковані реформи в університеті, але з плідними й показовими результатами. Євстахій Іванович у своєму зверненні висловив сподіваюся на допомогу й підтримку професорсько-викладацького складу університету, адже без них зміни провести неможливо.

У своєму звіті керівник ЗВО окреслив основні здобутки, визначив проблеми та виклики, які стоять перед університетом. Зокрема йшла мова про:

 • Підготовку фахівців з вищою освітою за відповідними програмами на відповідних рівнях вищої освіти згідно із стандартами вищої освіти
 • Підготовку та перепідготовку, підвищення кваліфікації працівників закладу вищої освіти
 • Виконання державного замовлення та інших договірних зобов’язань закладу вищої освіти
 • Дотримання закладом вищої освіти ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
 • Високоефективну наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність закладу вищої освіти, в тому числі впровадження результатів його наукових досліджень, міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво
 • Одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних результатів
 • Захист прав інтелектуальної власності на результати наукової та науково-технічної діяльності, отримані за рахунок коштів державного бюджету
 • Застосування нових наукових, науково-технічних знань під час підготовки кадрів з вищою освітою
 • Організацію освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти
 • Дотримання прав та законних інтересів осіб з особливими потребами
 • Стабільне фінансово-економічне становище закладу вищої освіти та ефективне використання майна, закріпленого за ним (переданого йому), дотримання вимог законодавства під час надання в користування іншим особам зазначеного майн
 • Подання засновникові щоквартальної звітності про використання майна, закріпленого за закладом вищої освіти (переданого йому), зокрема майна, наданого у користування іншим особам
 • Дотримання умов колективного договору, статуту закладу вищої освіти
 • Захист інформації відповідно до законодавства
 • Дотримання закладом вищої освіти вимог законодавства, забезпечення виконання в установлені строки вимог органів, що забезпечують здійснення фінансового контролю в Україні, та їх територіальних підрозділів
 • Виконання закладом вищої освіти вимог органів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, а також вимог засновника
 • Вжиття заходів до вдосконалення управління закладом вищої освіти, зміцнення фінансово-господарської, трудової дисципліни
 • Виконання навчальних планів і програм, дотримання всіма підрозділами закладу вищої освіти штатно-фінансової дисципліни, організацію та здійснення контролю за навчальною діяльністю
 • Створення належних умов праці відповідно до вимог законодавства, дотримання прав працівників відповідно до законодавства про працю
 • Цільове та ефективне використання коштів державного бюджету
 • Своєчасне та у повному обсязі виконання закладом вищої освіти зобов’язань перед державним бюджетом, органами Пенсійного фонду України, державними соціальними фондами
 • Вжиття у межах своїх повноважень заходів до запобігання проявам корупційних правопорушень у закладі вищої освіти
 • Розвиток і модернізація змісту, форм фізичного виховання студентів, студентського спорту та відповідної матеріально-технічної бази, підготовку та оприлюднення щорічного звіту про стан фізичного виховання у закладі вищої освіти.

Про виконання колективного договору в 2018 році звітував також голова Первинної профспілкової організації, доц. О.В. Білоцький. Усі звіти було затверджено одноголосно.

 

Українська