Керівники вишів обговорили проблеми енергозабезпечення освітніх закладів України

26 вересня 2017 року на базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу відбулось спільне засідання Асоціації ректорів вищих технічних навчальних закладів України та членів Президії спілки ректорів вищих навчальних закладів за участі Міністра освіти і науки України Л. М. Гриневич та президента НАПН України Кременя В. Г. Розпочав ХVІІІ щорічне засідання Асоціації ректорів ВТНЗ її голова – Згуровський М. З. (ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського), оголосивши порядок денний. Ректор ІФНТУНГ Крижанівський Є. І. представив гостей: на засідання прибули ректори та проректори різних вишів України – Національного гірничого університету, Донбаського державного технічного університету, Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова, Криворізького національного університету, Національного університету «Львівська політехніка», Національного університету харчових технологій, Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка, Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя, Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, Харківського національного університету радіоелектроніки, Київського національного університету будівництва і архітектури,  а також вишів Одеси, Миколаєва, Чернігова й інших міст України.

Як вже повідомляла інформаційна служба ІФНТУНГ, на початку засідання Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич доповідала про особливості імплементації нового Закону України «Про освіту».

Після перерви ректори ВТНЗ та члени Президії спілки ректорів вищих навчальних закладів зібрались послухати і обговорити доповіді, що стосувались Енергетичної стратегії України – безпеки, енергоефективності та конкурентоспроможності в контексті модернізації системи енергозабезпечення закладів освіти України. До уваги присутніх було представлено 2 доповіді: «Енергоефективні технології у вищих навчальних закладах ( на прикладі ІФНТУНГ)» (Перший проректор ІФНТУНГ Козак Ф. В.) та  «Дуальна професійна освіта, як форма підготовки конкурентоспроможних фахівців для економіки України» (директор механіко-машинобудівного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського, проф. Бобир М. І.). Досвідом та певними напрацюваннями ІФНТУНГ у цій сфері поділився проректор з науково-педагогічної роботи Мандрик О. М.

Обговорення доповідей вилилось у формування пропозицій до заключної постанови спільного засідання Асоціації ректорів вищих технічних навчальних закладів та членів Президії спілки ректорів вищих навчальних закладів України.

В рамках заходу ректори відвідали Інноваційно-виставковий комплекс ІФНТУНГ, Наукове містечко «Нова енергія» та лабораторію високих енергій «Тесла Енерджі-шоу».

Фото Сергія Юрцуніва

 

 

News category: 
Українська