Експертна комісія МОН України позитивно оцінила магістерську освітньо-професійну програму зі спеціальності «Філологія»

20-22 грудня 2017 року в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 418-л від 14.12.2017 «Про проведення акредитаційної експертизи»  працювала експертна комісія, що проводила первинну акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Германська філологія, усний та письмовий переклад з англійської мови, викладання англійської та німецької мови» зі спеціальності 035 «Філологія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Як ми вже повідомляли, до складу комісії увійшли завідувач кафедри германських мов і перекладознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, доктор філологічних наук, проф. Зимомря М. І. (голова комісії) та завідувач кафедри англійської філології та перекладу Житомирського державного університету імені Івана Франка, доктор філологічних наук, доц. Борисенко Н. Д. Робота експертної комісії на місці шляхом вивчення реального стану справ і ознайомлення з первинними документами дозволила зробити позитивні висновки: підготовка магістрів за освітньо-професійною програмою «Германська філологія, усний та письмовий переклад з англійської мови, викладання англійської та німецької мови» зі спеціальності 035 «Філологія» в ІФНТУНГ відповідає типу і статусу вищого навчального закладу. Крім того, експертна комісія зробила висновок про можливість акредитації зазначеної освітньо-професійної програми та рекомендує розширювати ліцензований обсяг підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. (Детальніша інформація про  ВИСНОВКИ). 

News category: 
Українська