Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми "Публічне управління та адміністрування"

З 6 по 8 лютого в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу працювала експертна комісія з акредитації освітньо-професійної програми "Публічне управління та адміністрування" спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

До складу комісії входили:

Лопушинський Іван Петрович, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету (голова комісії);

Толуб’як Віталій Семенович, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри менеджменту та публічного управління Тернопільського національного економічного університету (експерт).

Комісія дійшла висновку, що освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в ІФНТУНГ відповідає встановленим вимогам, забезпечує державну гарантію якості освіти і може бути акредитована.

Висновок комісії

Українська