Кандидат фізико-математичних наук

Цідило Іван Васильович

Освіта 

Закінчив у 1973 році Івано-Франківський інститут нафти і газу за спеціальністю "Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструмент".

У 1987 році у Інституті механіки НАН України (м. Київ) захистив дисертацію на звання кандидата фізико математичних наук за спеціальністю 01.02.01 "Теоретична механіка" на тему "Устойчивость маховичного накопителя энергии на транспортном средстве".

Звання доцента отримано у 1991 році.

Українська