Department of Engineering and Computer Graphics

Address

ауд. 4409 - викладацька, ауд. 4403 - лаборантська,

вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ, Україна 76019, тел. 0342 72-47-19, тел. 0342 72-71-65, e-mail: ikg@nung.edu.ua

Кафедра інженерної та комп’ютерної графіки здійснює підготовку студентів  із 21 дисциплін для 25 напрямів підготовки і спеціальностей, які спрямовані на формування графічної компетентності майбутнього інженера, щодо моделювання і конструювання об’єктів, розвиток вмінь використання сучасних інформаційних технологій та різноманітних графічних прикладних програм.

Навчальний процес забезпечує 11 викладачів, із них 1 доктор технічних наук, 8 кандидатів технічних наук.

2018 рік - 55 років від початку роботи кафедри. Запрошуємо до участі у науково-практичному семінарі "Графічна освіта у закладах вищої освіти: стан та перспективи".

Аудиторії кафедри обладнано технічними засобами навчання з урахуванням специфіки викладання графічних дисциплін, серед них: лекційні аудиторії з проекторами та наочним приладдям, три комп'ютерні класи із сучасними ПЕОМ та оргтехнікою для інженерних завдань, що забезпечує можливість готувати молодих спеціалістів відповідно до сучасних інженерно-технічних вимог. Викладачами кафедри розроблено відповідне навчально-методичне забезпечення.