04 Історія кафедри

 

     Історія кафедри проектування і експлуатації газонафтопроводів, газосховищ і нафтобаз почалася 1 вересня 1964 р., коли її було організовано в складі газонафтопромислового факультету Івано-Франківського філіалу Львівського політехнічного інституту. У перші роки існування вона готувала спеціалістів не тільки з проектування та експлуатації, але й зі спорудження газонафтопроводів та газонафтосховищ. Перший набір студентів на спеціальність «Проектування і експлуатація газонафтопроводів, газосховищ і нафтобаз» відбувся 1 вересня 1959 р. при нафтовому факультеті Львівського політехнічного інституту. Крім того, кафедра забезпечувала викладання дисциплін гідромеханічного циклу для всіх спеціальностей інституту. У 1972 р., після відокремлення кафедри спорудження трубопроводів і сховищ, кафедра була перейменована на кафедру транспорту і зберігання нафти і газу. Ця назва збереглася до сьогодні. У 1976 р. від кафедри відокремилася кафедра гідромеханіки. Остання, проіснувавши самостійно десять років, у 1987 р. повторно була приєднана до кафедри, а в 1988 р. знову від неї відокремлена. У 90-ті рр. ХХ ст. вищезазначені спеціальності були об’єднані в одну — «Проектування, спорудження та експлуатація газонафтопроводів та газонафтосховищ». Кафедра транспорту і зберігання нафти і газу в межах відповідних спеціалізацій продовжувала підготовку фахівців з питань проектування та експлуатації газонафтопроводів та газонафтосховищ. Після переходу на ступеневу систему навчання і чергової зміни назв спеціальностей кафедра транспорту і зберігання нафти і газу готує бакалаврів за напрямом «Нафтогазова справа», спеціалістів та магістрів — за спеціальністю «Газонафтопроводи та газонафтосховища» (спеціалізації: «Проектування та експлуатація нафто-, продуктопро- водів і нафтобаз», «Проектування та експлуатація газопроводів, газосховищ і АГНКС», «Проектування та експлуатація систем газопостачання населених пунктів»). З 2016 р. здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Нафтогазова інженерія та технології» (спеціалізація «Газонафтопроводи та газонафтосховища»).

     В різні періоди кафедру транспорту і зберігання нафти і газу очолювали: канд. техн. наук, доц. І. Х. Хізгілов (1964–1974), д-р техн. наук, проф. Т. Ф. Іванов (1975–1976), канд. техн. наук, доц. К. Д. Фролов (1976–1981). З 1982 р. й донині посаду завідувача кафедри обіймає д-р техн. наук, проф. М. Д. Середюк.

 

Канд. техн. наук, доц.

І. Х. Хізгілов (1964–1974)

Д-р техн. наук, проф.

Т. Ф. Іванов (1975–1976)

Канд. техн. наук, доц.

К. Д. Фролов (1976–1981)

 

     Із випускників кафедри докторські дисертації захистили: М. Д. Середюк, В. Я. Грудз (нині очолюють випускові кафедри університету), О. Г. Дзьоба (проректор університету), Л. Т. Гораль (директор Інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі університету), Б. В. Будзуляк (член Правління ПАТ «Газпром», Росія), Ю. В. Банахевич (начальник відділу магістральних газопроводів і ГРС ПАТ «Укртрансгаз»), Я. В. Грудз (завідувач кафедри логістичної інфраструктури нафтогазового комплексу).

     У 70-ті рр. ХХ ст. кафедра здійснювала цільову підготовку фахівців (за направленням міністерств освіти колишніх республік СРСР) для Азербайджану, Узбекистану, Грузії, Молдови і Туркменістану. На кафедрі навчалися представники Болгарії та В’єтнаму.

     З 1987 р. на громадських засадах при кафедрі функціонує філія на базі Управління магістральних газопроводів «Прикарпаттрансгаз», де проводиться до 5% загального обсягу навчальної роботи. Тісні зв’язки кафедра підтримує з ПАТ «Укртрансгаз», ПАТ «Укртранснафта» та ПАТ «Івано-Франківськгаз». Це сприяє постійному вдосконаленню змісту фахових дисциплін, покращенню організації виробничих практик студентів, працевлаштуванню випускників. Останні 20 років кафедра виконує значний обсяг робіт з підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців газонафтотранспортних підприємств України. Через Інститут післядипломної освіти університету кафедра перепідготувала понад 600 спеціалістів за відповідними спеціалізаціями. Значна увага викладачів кафедри приділяється підготовці навчальної літератури для студентів та працівників галузі. Вийшла із друку низка авторських підручників, навчальних посібників та довідників. Фахові дисципліни кафедри транспорту і зберігання нафти і газу забезпечені навчальними лабораторіями, оснащеними необхідним лабораторним обладнанням. У лабораторії трубопровідного транспорту газу функціонує навчальний тренажер компресорної станції з газотурбінним приводом «Діалог1». Гордістю кафедри та інституту є міжкафедральна лабораторія трубопровідного транспорту нафти і газу, оснащена натурними зразками технологічного обладнання для будівництва та експлуатації газонафтопроводів.

         Серед відомих спеціалістів системи транспорту і зберігання нафти і газу — випускники кафедри: колишній заступник голови правління РАО «Газпром» Б. В. Будзуляк, голова правління «Газтранзит» М. П. Лінчевський, радник генерального директора ПАТ «Укртранснафта» В. М. Василюк, генеральний директор «ГИПРОгазцентр» (Росія) О. Ф. Пужайло, директор виробничого ремонтно-технічного підприємства «Укргазенергосервіс» ПАТ «Укртрансгаз » Р. О. Флюнт, директор ПП «Нафтотермінал» (м. Львів) В. М. Кіндій, заступник директора з виробництва філії «Управління магістральних газопроводів «Прикарпаттрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» В. В. Костів, головний інженер філії «Управління магістральних газопроводів «Черкаситрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз » М. В. Кучерук, начальник відділу експлуатації лінійної частини магістральних газопроводів Департаменту транспортування газу ПАТ «Укртрансгаз» Ю. В. Банахевич, головний інженер ПАТ «Укртранснафта» С. В. Козлов, головний інженер філії «Магістральні нафтопроводи «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» С. Р. Яновський, заступник головного інженера з виробництва ПАТ «Український нафтогазовий інститут» В. Л. Тринчук, головний інженер Волинського ЛВУМГ філії «Управління магістральних газопроводів «Львівтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» В. С. Шавлай, начальник компресорної станції «Долина» філії «Управління магістральних газопроводів «Прикарпаттрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» В. Т. Бойко, директор Науково-виробничого центру технічної діагностики «Техдіагаз» І. А. Самченко, головний інженер ПАТ «Укртрансгаз» І. З. Бурак, заступник головного інженера з питань модернізації та перспективного розвитку ГТС ПАТ «Укртрансгаз» О. Т. Михалевич, директор філії «Управління магістральних газопроводів «Київтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» В. В. Рудко, начальник ЛВДС «Броди» філії «Магістральні нафтопроводи «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» Р. М. Басараб, головний інженер Тернопільського ЛВУМГ філії «Управління магістральних газопроводів «Львівтрансгаз » ПАТ «Укртрансгаз» І. М. Стахів, директор філії «Управління магістральних газопроводів «Черкаситрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» А. А. Мандра, головний інженер ЛВДС «Броди» філії «Магістральні нафтопроводи «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» В. Б. Лапко, головний інженер ПАТ «Івано-Франківськгаз» І. І. Височанський та багато інших.

     

 
 
 
 
 
 
 
 
Українська