Підвищення кваліфікації персоналу

Додаткова інформація: 

Збірник тематичних програм підвищення кваліфікації персоналу підприємств, установ та організацій на 2018 рік

 Спеціально для потреб нафтогазової галузі в інституті післядипломної освіти постійно діють курси підвищення кваліфікації. Навчальні програми курсів щороку оновлюються у відповідності до розвитку науки, техніки і технологій. Це дозволяє здійснювати професійне навчання фахівців на найвищому науково-теоретичному рівні.

Сьогодні інститут післядипломної освіти нарощує та розширює свою діяльність, орієнтуючись на потреби основних замовників. Разом з колективами кафедр університету розроблено близько 50 професійних програм підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів газової промисловості та близько 40 таких програм для працівників нафтової промисловості, кожна з яких розрахована на 2-тижневе навчання. Високий рівень диференціації професійних програм дозволяє задовольнити індивідуальні фахові запити практично кожного слухача.

Діяльність інституту знаходить визнання не тільки на теренах нашої держави, але і у зарубіжжі. На курси підвищення кваліфікації приїжджають слухачі з країн Балтії, Білорусії, Молдови, Росії, В'єтнаму.

До найбільш актуальної та сучасної тематики, за якою здійснюється сьогодні підвищення кваліфікації працівників нафтогазової галузі відносяться такі програми .

Українська