Інженерно-екологічний інститут

Адреса

вул. Карпатська, 15 (5 корпус)

Івано-Франківськ,

Україна

76019,

тел. 0342 72-71-86,

e-mail: ief@nung.edu.ua

Ми у Facebook https://www.facebook.com/iei.ifntung/

Ми на карті https://goo.gl/maps/2EMW71TpHWF2

 

 

  Інженерно-екологічний інститут проводить підготовку бакалаврів, магістрів за спеціальностями:
Спеціальність - «Екологія»
                       за спеціалізацією Екологічний контроль і аудит
        за спеціалізаціями:

 

Перелік предметів у сертифікаті ЗНО необхідних для вступу в 2018 році

Спеціальність
Предмети сертифікату ЗНО
Ваговий коефіцієнт
Вага атестата
про повну загальну
освіту
Екологія
1. Українська мова
2. Біологія
3. Хімія або географія
0,2
0,3
0,4
0,1
Технології захисту навколишнього середовища
1. Українська мова
2. Математика 
3. Фізика або біологія
0,2
0,3
0,4
0,1
Геодезія та землеустрій
1. Українська мова
2. Математика 
3. Географія або історія України
0,2
0,3
0,4
0,1
Геодезія та землеустрій
(за кошти фізичних або юридичних осіб – за
умови погодження державним замовником)

 
1. Українська мова
2. Історія України
3. Географія або математика
0,2
0,35
0,35
0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інженерно-екологічний інститут створений в 1995 році і на даний час об’єднує 6 кафедр. Проводить підготовку спеціалістів, робота яких пов’язана із землевпорядкуванням та охороною довкілля. Кількість студентів в інституті постійно зростає і на сьогоднішній день тут навчається близько 600 студентів та 10 аспірантів. Професорсько-викладацький колектив інституту нараховує 11 професорів, докторів наук; 36 доцентів, кандидатів наук; 25 асистентів.
   В інституті здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями:

«Екологія»

«Технології захисту навколишнього середовища»                                          за спеціалізацією Екологічний контроль і аудит

“Геодезія та землеустрій” за спеціалізаціями:

   Інститут має широкі міжнародні зв‘язки, співпрацюючи з Агенцією охорони середовища (США); Краківською гірничою-металургійною академією ім. С. Сташіца, університетом м. Летбрідж (Канада), університетом Філліпса (м.Марбург, ФРН); університетом НОРД (м. Бая Маре, Румунія); Міжнародним центром регіональних досліджень навколишнього середовища Центральної та Східної Європи (м.Брно, Чехія, м.Відень, Австрія) та іншими. Тому студенти інституту мають можливість проходити практики в зарубіжних фірмах Німеччини, Туреччини, Греції, Польщі та інших країн.