Інженерно-екологічний інститут

Адреса

вул. Карпатська, 15 (5 корпус)

Івано-Франківськ,

Україна

76019,

тел. 0342 72-71-86,

e-mail: ief@nung.edu.ua

Ми у Facebook https://www.facebook.com/iei.ifntung/

Ми на карті https://goo.gl/maps/2EMW71TpHWF2

 

 

  Інженерно-екологічний інститут створений в 1995 році і на даний час об’єднує 6 кафедр. Проводить підготовку спеціалістів, робота яких пов’язана із землевпорядкуванням та охороною довкілля. Кількість студентів в інституті постійно зростає і на сьогоднішній день тут навчається близько 600 студентів та 10 аспірантів. Професорсько-викладацький колектив інституту нараховує 11 професорів, докторів наук; 36 доцентів, кандидатів наук; 25 асистентів.
   В інституті здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями:

«Екологія»

«Технології захисту навколишнього середовища»                                          за спеціалізацією Екологічний контроль і аудит

“Геодезія та землеустрій” за спеціалізаціями:

   Інститут має широкі міжнародні зв‘язки, співпрацюючи з Агенцією охорони середовища (США); Краківською гірничою-металургійною академією ім. С. Сташіца, університетом м. Летбрідж (Канада), університетом Філліпса (м.Марбург, ФРН); університетом НОРД (м. Бая Маре, Румунія); Міжнародним центром регіональних досліджень навколишнього середовища Центральної та Східної Європи (м.Брно, Чехія, м.Відень, Австрія) та іншими. Тому студенти інституту мають можливість проходити практики в зарубіжних фірмах Німеччини, Туреччини, Греції, Польщі та інших країн.