Історія інституту (факультету)

      Інститут архітектури, будівництва і туризму є структурним підрозділом ІФНТУНГ, який здійснює з 1 вересня 2004 року підготовку бакалаврів за напрямом “Архітектура”. З 1 вересня 2007 року на факультет передано підготовку бакалаврів за напрямом “Туризм” та спеціалістів спеціальності “Туризмознавство”. Потреба в підготовці фахівців названих вище напрямів виникла у зв’язку з швидким розвитком в області та регіоні пріоритетної рекреаційно-туристичної галузі, яка покликана зберегти структуру і стабільність природних екосистем з отриманням максимальних економічних вигод.

    У 2008 році ІФНТУНГ ліцензував напрям підготовки "Архітектура" з наданням права освітніх послуг, пов'язаних з одержанням вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр обсягом 25 осіб денної форми навчання.

    У лютому 2009 року університет успішно пройшов акредитаційну експертизу та затверджений акредитаційною радою на право проведення освітньої діяльності за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр напряму підготовки "Архітектура" з ліцензійним обсягом 25 осіб денної форми навчання.

    З 1 січня 2011 року на факультеті розпочато підготовку спеціалістів за спеціальністю "Архітектура будівель і споруд".

    З 1 вересня 2013 року розпочато підготовку бакалаврів за напрямом “Будівництво” з подальшим навчанням за ОКР спеціаліста за спеціальністю "Промислове та цивільне будівництво".

Українська