Дисципліни кафедри та їх методичне забезпечення

Увага! Ми постійно працюємо над наповненням даного розділу!
 

Переддипломна практика магiстр ДФН (2016-2017)
Переддипломна практика магiстр ДФН (2018-2019)

Переддипломна практика магiстр ЗФН (2016-2017)
Виробнича практика магістр (2016-2017)
Виробнича практика магістр (2018-2019)

Переддипломна практика (бакалавр)  
Звіт з переддипломної практики (2018)
Звіт з виробничої практики (2018)
Бакалаврська робота (методичні вказівки)
Магістерська робота (методичні вказівки)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти за спеціальністю "073 Менеджмент"

Назва дисципліни Робоча програма
дисципліни
Підручники,
посібники,
конспекти лекцій
Методичні
вказівки,
практикуми
Адміністративний менеджмент
(даний модуль входить
до навч. дисципліни

Менеджмент і адміністрування)
Антикризовий менеджмент
Бізнес-плануванняДержавне та регіональне управління
Ділові комунікації в менеджменті  
Електронна комерція
Зовнішньоекономічна діяльність  
Інноваційне управління
(даний модуль входить
до навч. дисципліни

Менеджмент і адміністрування)

Інфраструктура товарного ринку  
Логістика

  
Маркетинг
Менеджмент
(даний модуль входить
до навч. дисципліни

Менеджмент і адміністрування)
Менеджмент процесів  
Методи прийняття управлінських рішень

Міжнародний менеджмент


Операційний менеджмент
(даний модуль входить
до навч. дисципліни

Менеджмент і адміністрування)
Організаційна поведінка  
Підприємництво  
Самоменеджмент
(даний модуль входить
до навч. дисципліни

Менеджмент і адміністрування)
Стратегічне управління
(даний модуль входить
до навч. дисципліни

Менеджмент і адміністрування)
 
Теорія організацій
(даний модуль входить
до навч. дисципліни

Менеджмент і адміністрування)
     
Управління в нафтогазовому комплексі    
Управління конкурентоспроможністю
Управління локальним розвитком
Управління персоналом
(даний модуль входить
до навч. дисципліни

Менеджмент і адміністрування)
Управління ризиками
Управлінський аналіз
Викладацька практика    

Другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальністю "073 Менеджмент"

Назва дисципліни Робоча програма
дисципліни
Підручники,
посібники,
конспекти лекцій
Методичні
вказівки,
практикуми
       
Інвестиційний менеджмент                       
Інтелектуальна власність

Інформаційні системи і технології в
управлінні організацією

 
Корпоративне управління
(даний модуль входить
до навч. дисципліни

Ділове адміністрування)
Податковий менеджмент  
Публічне адміністрування  
Розвиток та навчання персоналу    
Ситуаційний менеджмент
Стратегія сталого розвитку
Управління змінами
(даний модуль входить
до навч. дисципліни

Ділове адміністрування)Управління потенціалом підприємства
Управління проектами
(даний модуль входить
до навч. дисципліни

Ділове адміністрування)

Управління якістю
(даний модуль входить
до навч. дисципліни

Ділове адміністрування)

Управлінська діагностика  
Фінансовий  менеджмент

Третій рівень вищої освіти (доктор філософії) за спеціальністю "073 Менеджмент" (триває наповнення)

Назва дисципліни Робоча програма
дисципліни
Підручники,
посібники,
конспекти лекцій
Методичні
вказівки,
практикуми
       
Методологія фундаментальних
і прикладних досліджень                     
   
Стратегічне управління людським розвитком

Концепції та моделі розвитку
соціально-економічних систем

Інноватика в галузі  

 
Управління на засадах сталого розвитку

 
 
Системний аналіз і теорія систем  
Інтелектуалізація процесів управління
Управління проектною діяльністю  
Сучасні тенденції глобалізації

 
Стратегічні імперативи
сучасного менеджменту в галузі
   
Українська