Дисципліни кафедри

Додаткова інформація: 

Дисципліни кафедри Хімії 

та навчальна література рекомендована до вивчення

(з гіперпосиланнями на джерела відповідних книг у електонній бібліотеці ІФНТУНГ)

Загальна Хімія

 

Читати книги онлайн без ідентифікаційних даних у 

Читальні ONLINE Науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

 

 

Загальна Хімія

***примітка:  - підручник,  - лабораторний практикум


Полутренко М.С. Загальна хімія: навч. посіб. / М.С.Полутренко, Т.І.Калин. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. - 102 с. - (Кафедра хімії). 
Загальна хімія: лаборатор. практикум / О.Д.Мельник, Т.І.Калин, М.С.Полутренко, Л.Я.Побережний. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. - 69 с.: табл. - (Кафедра хімії).
Побережний Л.Я. Хімія: навч. посіб. Ч.1. Загальна хімія / Л.Я.Побережний, О.Д.Мельник, М.С.Полутренко. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. - 268 с.: табл., рис. - (Кафедра хімії). - 267-268.
Загальна хімія: лаб. практикум / Л.І.Челядин, О.Д.Мельник, М.С.Полутренко, Л.Я.Побережний; Челядин Л. І., ред. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. - 101 с.: табл. - (Кафедра хімії).

Калин Т.І. Хімія: мультимедійний курс лекцій. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. - 360 с.

Калин Т.І. Хімія: практикум. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. - 61 с. 

Калин Т.І. Загальна хімія: конспект лекцій для студентів напряму підготовки "Зварювання". -Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. - 391 с. - (Кафедра хімії). - 389-390. 

Загальна хімія: лаборатор. практикум / О.Д.Мельник, Т.І.Калин, М.С.Полутренко, Л.Я.Побережний. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. - 69 с.: табл. - (Кафедра хімії). - 70.   

Полутренко М.С. Загальна хімія: навч. посіб. / М.С.Полутренко, Т.І.Калин. - Івано-Франківськ:   ІФНТУНГ, 2014. - 102 с. - (Кафедра хімії)

Хімія: навч. посіб. / Г.А.Романко, П.Д.Романко, О.Д.Мельник, Т.І.Калин. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2006. - 328 с. - (Кафедра хімії)
Хімія (тести, приклади і розв'язки): навч. посіб. / Г.А.Романко, П.Д.Романко, О.Д.Мельник, Т.І.Калин. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ Факел, 2008. - 328 с. - (Кафедра хімії). - 317-318.

Романко П.Д. Хімія: навч. посіб. / П.Д.Романко, Т.І.Калин, Г.А.Романко. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. - 316 с. - (Кафедра хімії). 

Романко П.Д. Хімія: навч. посіб. / П.Д.Романко, Т.І.Калин, Г.А.Романко. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. - 317 с. - 316-317
Загальна хімія: лабораторний практикум / П.Д.Романко, Г.А.Романко, О.Д.Мельник, Т.І.Калин. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ Факел, 2010. - 105 с. - (Кафедра хімії)
Загальна хімія: лабораторний практикум / П.Д.Романко, Г.А.Романко, О.Д.Мельник, Т.І.Калин. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ Факел, 2009. - 203 с. - (Кафедра хімії). 
Загальна хімія: лабораторний практикум / П.Д.Романко, Г.А.Романко, О.Д.Мельник, Т.І.Калин. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2004. - 105 с. - (Кафедра хімії). - 104-105. 
Загальна хімія: лабораторний практикум / П.Д.Романко, Г.А.Романко, О.Д.Мельник, Т.І.Калин. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2005. - 91 с. - (Кафедра хімії). - 90-91. 
Загальна хімія: лаб. практикум / Л.І.Челядин, О.Д.Мельник, М.С.Полутренко, Л.Я.Побережний; Челядин Л. І., ред. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. - 101 с.: табл. - (Кафедра хімії). 

 

 

 

Органічна хімія

 

Полутренко М.С. Органічна хімія: конспект лекцій. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. - 317 с. - (Кафедра хімії). 
Полутренко М.С. Органічна хімія: мультимедійний курс лекцій. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. - 294 с. - (Кафедра хімії). 
Полутренко М.С. Органічна хімія: лаборатор. практикум / М.С.Полутренко, Т.І.Калин. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. - 101 с. - (Кафедра хімії). 
Романко П.Д. Хімія. Класи неорганічних сполук: метод. вказівки / П.Д.Романко, О.Д.Мельник. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. - 61 с.
Полутренко М.С. Органічна хімія (приклади, завдання, тести): навч. посіб. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ Факел, 2009. - 346 с. - (Кафедра хімії). - 346.
Романко Г.А. Органічна хімія: навч. посіб. / Г.А.Романко, М.С.Полутренко, Т.І.Калин. - 2-ге вид. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. - 186 с. 
   

 

 

 

Фізична та колоїдна хімія

Мельник О.Д. Фізична та колоїдна хімія: конспект лекцій / О.Д.Мельник, Т.І.Калин. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2002. - 167 с.
Фізична та колоїдна хімія: підручник / О.Д.Мельник, Т.І.Калин, Л.Я.Побережний, Г.М.Присліпська. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ Факел, 2007. - 174 с
Фізична та колоїдна хімія: лаб. практикум / Л.Я.Побережний, О.Д.Мельник, Г.М.Присліпська, Т.І.Калин. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. - 45 с. - (Кафедра хімії). 
   

 

 

 

Основи фізико-хімії промивальних і тампонажних розчинів

 

Калин Т.І. Основи фізико-хімії промивних і тампонажних розчинів: мультимедійний курс лекцій. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. - 219 с. - (Кафедра хімії). 
Калин Т.І. Основи фізико-хімії промивних і тампонажних розчинів: конспект лекцій. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. - 209 с. - (Кафедра хімії). 
Калин Т.І. Основи фізико-хімії промивних і тампонажних розчинів: лаборатор. практикум. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. - 81 с.: іл., рис. - (Кафедра хімії). 
Калин Т.І. Основи фізико-хімії промивальних і тампонажних розчинів: лабораторний практикум / Т.І.Калин, О.Д.Мельник. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2002. - 74 с. - (Кафедра хімії). 
   

 

 

 

Термодинаміка ВВ систем у надрах

 

*** примітка : на сайті електонної бібліотеки ІФНТУНГ Ви можете знайти ці а також інші книги видані на кафедрі.              

 

 

 

 

Українська