Енергетичний інститут

Адреса

вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ, Україна 76019, тел. 0342 72-71-06, e-mail: feivt@nung.edu.ua

Енергетичний інститут створений у 2014 році шляхом реорганізації факультету електрифікації та інформаційно-вимірювальних технологій. Підготовка спеціалістів зо фаховими спрямуваннями в галузі електрифікації підприємств, автоматизації та керування технологічними процесами в нафтовій, газовій та нафтопереробній промисловості започаткована в Івано-Франківську з 1963 р. на філії Львівського політехнічного інституту, а з 1967 року з моменту утворення інституту нафти і газу ця підготовка вказаних фахівців здійснювалась на факультеті автоматизації та економіки. У 1985 році на базі цього факультету утворений окремий факультет - автоматизації та електрифікації, на якому в 1990 році розпочато підготовку інженерів-фізиків за спеціальністю «Прилади та системи неруйнівного контролю», а у 1995 р. відкрито спеціальність «Метрологія та вимірювальна техніка». У 2001 р. на базі факультету автоматизації та електрифікації утворено два факультети факультет електрифікації та інформаційно-вимірювальних технологій та факультет автоматизації та комп'ютерних наук. У 2010 р. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу отримав ліцензію на проводження освітньої діяльності зі спеціальності „Енергетичний менеджмент», яка базується на напрямі підготовки бакалаврів „Електротехніка та електротехнології, а з 2011 р. здійснюється набір студентів для отримання кваліфікації бакалавра з енергетичного менеджменту.

На сьогоднішній день підготовка фахівців за рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр здійснюється за двома спеціальностями (згідно переліку спеціальностей 2015 р. МОН України) "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" та "Метрологія та інформаційно- вимірювальна техніка", кожна з яких має дві спеціалізації

Спеціальність "ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА":

                     - спеціалізація "Електротехнічні системи електроспоживання";

                     - спеціалізація "Енергетичний менеджмент".

Спеціальність "МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ":

                    - спеціалізація "Метрологія та вимірювальна техніка";

                    - спеціалізація "Прилади і системи неруйнівного контролю".

Інститут також продовжує підготовку студентів 2,3,4 курсів на рівень бакалавра за напрямами підготовки "Електротехніка та електротехнологції", "Приладобудування", "Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології". В 2016 р. здійснюється останній набір на навчання за рівнем спеціаліст напрямів підготовки "Електротехніка та електротехнологції", "Приладобудування", "Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології". 

Дані спеціальності охоплюють практично весь комплекс науково-пошукових та інженерно-технічних задач нафтогазової та інших галузей держави з питань енергозабезпечення, неруйнівного контролю та діагностування технологічного устаткування, контролю технологічних процесів і параметрів обладнання в нафтогазовидобутку, нафтохімії, енергетиці тощо.

Навчальний процес в інституті  забезпечують п'ять кафедр:

  • Електропостачання та електрообладнання промислових підприємств (завідувач кафедри професор Костишин В.С.);
  • Технічної діагностики та моніторингу (завідувач кафедри професор Райтер П.М.);
  • Методів та приладів контролю якості і сертифікації продукції (в.о. завідувач кафедри проф Середюк О. Є.);
  • Інфомаційно-вимірювальної техніки (завідувач кафедри професор Чеховський С.А.);
  • Електротехніки (завідувач кафедри доцент Чорноус В.М.)

За спеціальностями інституту в університеті підготовлено понад 3000  фахівців, які працюють в усіх галузях народного господарства України та за кордоном, а кожен п’ятий з них реалізував своє фахове покликання в нафтогазовій та нафтогазопереробній промисловості, причому практично у всіх структурах чи підрозділах можна зустріти наших випускників на посадах від інженерів до провідних працівників та керівників усіх рівнів.

В інституті функціонує аспірантура за напрямками наукової діяльності та працює спеціалізована Рада із захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальністю “Прилади та методи контролю та визначення складу речовин”, “Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення”, видається  періодичний фаховий науково-технічний журнал “Методи та прилади контролю якості”.