Вступнику

Запрошуємо на навчання студентів, які в майбутньому стануть провідними фахівцями в енергетичній галузі!

141 -   «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»,

галузь знань – Електрична інженерія,

спеціалізація для магістрів

«Електротехнічні системи електроспоживання»

Стандарт вищої освіти України для першого (бакалаврського) рівня галузі знань 14 - Електрична інженерія ,спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 141-elektroenergetika-elektrotekhnika-ta-elektromekhanika-bakalavr.pdf

reklama_elektroenergetyka_1_2018.pdf

reklama_elektroenergetyka2.pdf

Програма вступу з енергетичного аудиту

osnovy_energetychnogo_audytu_programa_vstupu_2019.docx

Тести для вступу з "Основи енергетичного аудиту"

osnovy_energetychnogo_audytu.docx

Українська