Загальна інформація

У інституті здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю "Науки про Землю" освітніх програм "бакалавр" та "магістр". За освітньою програмою "бакалавр" підготовка ведеться протягом чотирьох років, а за освітньою програмою "магістр" протягом 1,5 року. Для студентів діє інститутський комп'ютерний зал, де майбутні фахівців оволодівають сучасними комп'ютерними системами обробки та аналізу геолого-геофізичної інформації. У інституті спільно із фірмою Шлюмберже створено тренажерний комп'ютерний клас, де студенти навчаються роботі із сучасними комп'ютерними програми Petrel. PetroMod, Promax. За міжнародною програмою стажування "IAESTE" студенти інституту кожного року проходять стажування у наукових та навчальних закладах багатьох країн світу, а саме: Польщі, Німеччини, Франції, Словенії, Греції, Канади, Норвегії, Великобританії. Реалізовуючи принципи "Болонської конвенції" з 2011 року студенти інституту проходять навчання за ОКР "магістр" у Краківській Гірничо-Металургійній Академії імені Станіслава Сташиця (Республіка Польща). Навчання проводяться згідно угоди про надання двох дипломів, яка передбачає отримання студентами двох дипломів "магістра", один вітчизняний інший європейського взірця. Студенти також і проходять практику у Європейських геологічних та геофізичних фірмах, де мають можливість працювати за фахом, адже Європейський диплом дає їм таку можливість. Навчальні та виробничі практики студенти інституту проходять на підприємствах нафтогазового комплексу України та провідних фірмах Європи. Випускники коледжів, які отримали ОКР молодшого спеціаліста за спорідненими спеціальностями навчаються у інституті за освітньою програмою "бакалавра" за скороченою програмою тривалістю 2 роки. 

 

Українська