Кафедра будівництва

Адреса

76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, кабінет 4118, 4119 телефон: (0342) 50-76-26, e-mail: budmech@nung.edu.ua

КАФЕДРА БУДІВНИЦТВА

Кафедра готує фахівців галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія". На кафедрі діє аспірантура за такими спеціальностями: 131 – Прикладна механіка та 185 – Нафтогазова інженерія та технології. Перелік основних дисциплін кафедри: опір матеріалів, вступ до будівельної справи, будівельна механіка, будівельне матеріалознавство, основи теорії споруд, механіка руйнування, технологія будівельного виробництва, залізобетонні і кам’яні конструкції, металеві конструкції, конструкції з дерева і пластмас, основи і фундаменти.


НОВИНИ КАФЕДРИ

ВІДБУЛИСЬ ЗАХИСТИ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

В інституті архітектури будівництва і енергетики на кафедрі будівництва вперше відбулися захисти магістерських робіт за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія. Екзаменаційна комісія дала високу оцінку щодо якості підготовки магістрів кафедри будівництва.

   


 http://crhukraine.com/career/students_and_graduates