Інформаційний пакет

Перелік освітніх (освітньо-професійних) програм поточного навчального року

 

 1. Інформаційний пакет Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу складається із публічної частини, інтерфейсу наповнення та інтерфейсу керування. Публічна частина інформаційного пакету розміщується на сайті університету у двох версіях – українською та англійською мовами.
 2. Технічні вимоги до інформаційного пакету пропонуються методичною радою та затверджуються вченою радою університету.
 3. Своєчасне та якісне внесення інформації до інформаційного пакету (обома мовами) забезпечують:
 • щодо структури і керівництва університету – відділ кадрів, навчальний відділ;
 • щодо переліку освітніх програм, за якими здійснюється навчання у поточному навчальному році – навчальний відділ, навчально-наукові інститути, ВАіД;
 • щодо переліку навчальних дисциплін (каталогу курсів) – кафедри, навчально-наукові інститути, ВАіД;
 • аналітична інформація щодо якості освітньої діяльності та вищої освіти – навчальний відділ.
 1. Доступ до інформаційного пакету реалізується за наступними режимами:
 • відкритий – для перегляду записів, отримання інформації, пошуку необхідних даних. Цей режим є доступним для всіх відвідувачів Інтернет-сайту університету;
 • обмежений – для редагування записів та інформації. Здійснюється за авторизацією користувача відповідного структурного підрозділу із визначеними правами доступу;
 1. Відповідальність за своєчасність, зміст та граматичне оформлення опублікованої в публічній частині інформації щодо навчальних програм та навчальних дисциплін покладається на відповідальних осіб, які організовують заповнення інформаційного пакету свого структурного підрозділу і перевірку введеної інформації на повноту і достовірність.
 2. Моніторинг інформаційного пакету здійснює ______.
 3. До Переліку освітніх програм вносяться всі освітні (освітньо-професійні, освітньо-наукові) програми, за якими студенти навчаються у поточному навчальному році (із зазначенням гарантів програм, задіяний професорсько-викладацький склад, навчальні дисципліни).