Доцент

Куровець Сергій Сергійович

Народився 22 червня 1981 р. в м. Івано-Франківськ у родині науковців. Протягом 1998-2003 років навчався на геологорозвідувальному факультеті Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за спеціальністю "Геологія нафти і газу".  Впродовж 2003 р. працював у науково-дослідному інституті нафтогазових технологій. У 2003 р. вступив на навчання в аспірантуру з відривом від виробництва (науковий керівник - професор Маєвський Б.Й.), яку успішно завершив у 2006 р. У 2007 р. захистив кандидатську дисертацію. У 2012 р.

Українська

Журавльов Дмитро Юрійович

Освіта 

 

Наукові інтереси та досягнення

 

Членство у організація та нагороди

 

Навчальний процес

 

Навчальна та методична література

 

Контакти

Українська

Сенчішак Василь Михайлович

Освіта 

 

Наукові інтереси та досягнення

 

Членство у організація та нагороди

 

Навчальний процес

 

Навчальна та методична література

 

Контакти

Українська

Гаврилко Володимир Михайлович

Освіта 

 

Наукові інтереси та досягнення

 

Членство у організація та нагороди

 

Навчальний процес

 

Навчальна та методична література

 

Контакти

Українська

Рачкевич Руслан Володимирович

Освіта 

Закінчив у 2001 році Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу за спеціальністю "Прилади і системи неруйнівного контролю".

2006 року у ІФНТУНГ захистив дисертацію на звання кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.12 Машини нафтової та газової промисловості на тему "Вдосконалення методів прогнозування довговічності бурильної колони в ускладнених умовах буріння свердловин".

Звання доцента отримано у 2010 році

Українська

Харун Віктор Романович

Освіта 

Закінчив у 1994 році Харківський авіаційний інститут за спеціальністю "Авіаційні двигуни й енергетичні установки".

2004 року захистив дисертацію на звання кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.12 Машини нафтової та газової промисловості на тему "Обґрунтування раціональних параметрів виконавчих механізмів верстатів-качалок".

У 2005 році отримав звання доцента.

Українська

Гуменюк Володимир Володимирович

Навчався у Львівському фінансовому технікумі за спеціальністю „Фінанси”, отримавши кваліфікацію бухгалтера-фінансиста. Вищу освіту здобув в Інституті економіки та підприємництва (м. Тернопіль), отримавши  кваліфікацію економіста за спеціальністю „Облік і аудит”. Рішенням спеціалізованої вченої ради при Тернопільському національному економічному університеті присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 ‒ гроші, фінанси і кредит (тема дисертації: «Фінансове забезпечення суб’єктів господарювання туристичної галузі»).  

Українська

Габльовська Надія Ярославівна

 Габльовська Надія Ярославівна

Тема дисертації: Вдосконалення методу контролю розвитку мікротріщин у напружено-деформованих металічних конструкціях : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 07.06.07.

-        Контроль зародження та розвитку тріщин у напруженно-деформованих конструкціях.

Всього опубліковано : 28 науково - методичних праць.

Українська

Михайлів Василь Іванович

Михайлів Василь Іванович

-        Оптимізація режимів роботи систем електропостачання і енергозаощаджуючі технології.

Всього опубліковано : 56 науково - методичних праць, з них – 1 авторське свідоцтво.

 

Українська

Грабчук Богдан Лук'янович

Грабчук Богдан Лукянович 

Дата народження: 20. 06. 1941  р.н.

Аспірантура – 1971- 1974, Інститут проблем матеріалознавства АН УРСР.

Вчені ступені, роки присвоєння: кандидат технічних наук, диплом 110663 від 24.12.1975 р.

Вчені звання роки присвоєння: доцент, атестат ДЦ № 024726;  24.011979  р.

Українська