Доцент

Овецький Сергій Олександрович

У 1995 роцзакінчив державний технічний університет нафти і газу і. Після закінчення університету працював майстром на заводі ОП «Пресмаш» (м. Івано-Франківськ). Аспірант з 1996 по 1998 р. У 2006 р захистив кандидатську дисертацію за темою «Підвищення довговічності елементів бурового обладнання на основі застосування модифікованих бурових розчинів».

Українська

Якимемечко Ярослав Яремович

В 1990 р закінчив ІФІНГ за спеальністю «Буріння нафтових і газових свердловин». З 1990 р по 1992 рік працював на бурових підприємствах України. В 1992 році  перейшов на роботу   в ІФНТУНГ, де працював молодшим науковим співробітником, завідувачем лабораторіями, асистентом кафедри морських нафтогазових технологій. У 2013 р захистив кандидатську дисертацію. Ним опубліковано 41 наукову працю, серед яких 10 патентів України. Його науковий напрямок присвячений удосконаленню технології і техніки для буріння свердловин і видобування нафти, а також інтенсифікації припливу високов’язких нафт.

Українська

Мороз Леся Богданівна

Член кореспондент УНГА

Українська

Купер Іван Миколайович

Академік УНГА,  відмінник праці ПАТ «Укрнафта».

Українська

Стельмах Орест Романович

Напрямки наукових досліджень – неотектоніка, геоекологія, геодинаміка, деструктивні екзогенні і ендогенні процеси Карпат, оцінка впливу діяльності на геологічне середовище, розробка галузевих стандартів підприємств НГК стосовно геологічного середовища.

Найважливіші наукові і методичні роботи:

Українська

Стельмах Орест Романович

Напрямки наукових досліджень – неотектоніка, геоекологія, геодинаміка, деструктивні екзогенні і ендогенні процеси Карпат, оцінка впливу діяльності на геологічне середовище, розробка галузевих стандартів підприємств НГК стосовно геологічного середовища.

Найважливіші наукові і методичні роботи:

Українська