Доцент

Величкович Андрій Семенович

Основні напрямки наукової діяльності:
– розробка і розрахунок оболонкових пружних елементів;
– механіко-математичне моделювання контактної взаємодії оболонок з пружними тілами;
– вибрані задачі механіки стержнів.
Загалом опублікував 80 наукових праць, серед них 3 монографії та 11 патентів на винахід.
Основні наукові публікації можна переглянути тут: 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602338572

Українська

Величкович Андрій Семенович

Основні напрямки наукової діяльності:
– розробка і розрахунок оболонкових пружних елементів;

Українська